Kontakt

SITRON, strojne instalacije, d.o.o.
Industrijska cesta 1a
Si-1290 Grosuplje
Slovenija, EU

tel / +386 1 786 28 28
fax / +386 1 786 28 27
e-pošta / info@sitron.si
web / www.sitron.si
ID št. za DDV: SI81049579
Matična št.: 2168766
TR: 02022-0255530843 pri NLB
Okrožno sodišče v Ljubljani
Srg 2005/14431
Št. vložka 1/43389/00

Janko Trontelj
direktor
tel.: 01/786 28 28
gsm: 041 637 305
e.pošta: janko.t@sitron.si
e.pošta: info@sitron.si

Vasja Trontelj
poslovni sekretar
tel.: 01/786 28 28
gsm: 040 662 178
e.pošta: vasja.t@sitron.si

Denis Trontelj
priprava dela
tel.: 01/786 28 28
gsm: 040 583 522
e.pošta: denis.t@sitron.si