Ogrevanje na kurilno olje

Prednosti ogrevanja na kurilno olje

Ogrevanje na kurilno olje je še vedno med najbolj razširjenimi oblikami ogrevanja, čeprav cene kurilnega olja vseskozi naraščajo. Ker manj onesnažuje okolje, spada med ekološke načine ogrevanja. Ogrevanje na olje spada med centralna ogrevanja, kar pomeni, da gorivo ne izgoreva v prostoru, temveč drugje, in tako s pomočjo vode, zraka ali pare prenese toploto v prostor, ki ga želite ogrevati. Ogrevanje na kurilno olje je lahko precej ekonomično, še zlasti če je oljni gorilec na kotlu pravilno nastavljen. Pomembno je, da rezervoar za kurilno olje redno čistite, reden pregled pa namenite tudi filtrom in gorilnikom.

Rezervoarje danes uporabljamo za shranjevanje že skoraj vseh vrst tekočin. Najbolj jih pa uporabljamo za tekoča goriva kot so kurilno olje, nafto, bencin itd… Danes so rezervoarji izdelani iz najboljših materialov in ustrezajo najnovejšim varnostno tehničnim zahtevam. Izdelani so tako, da jih je možno postaviti povsod v zato namenjeni prostor (klet, garaža, kurilnica) oziroma na primerno mesto za shranjevanje vnetljivih tekočin. V prostoru v katerem hranimo rezervoar mora biti hkrati tudi lovilec za prestrezanje tekočine (kurilno olje, nafta…). Prav tako mora biti prostor v katerem hranimo rezervoarje z hitro hlapljivimi in vnetljivimi tekočinami zelo dobro zračen. Danes imajo rezervoarji dolgo življenjsko dobo in jih je možno 100% reciklirati, ko odslužijo svoj namen.

Scroll to Top