Ogrevanje na biomaso

Ogrevanje na biomaso s kakovostnimi kotli

Zaradi obilja obnovljivih virov, kot je denimo lesna biomasa (zasluge za številčnost imajo predvsem obsežni gozdovi), je ogrevanje z biomaso pri nas med cenejšimi načini ogrevanja. Je zelo poceni in okolju prijazno ogrevanje, vendar pa se v našem podjetju zavedamo, da so za to v prvi vrsti potrebne kakovostne kurilne naprave, peči oz. kotli na biomaso, ki omogočajo minimalen vpliv na okolje.

Okolju prijazno ogrevanje

Zaradi pogostega poenostavljanja v smislu, da ogrevanje na biomaso zajema samo z lesne vire, je potrebno natančneje opredeliti lesno biomaso. Le-ta najpogosteje vsebuje polena in odpadne lesne materiale (žagovino, odpadke pri sečnji oz. obrezovanju dreves), poleg tega pa so to lahko tudi peleti, ki imajo najvišjo gorilno vrednost, briketi, ki so primerni zlasti za neprekinjeno kurjenje v domačih kaminih in savnah) in lesni sekanci.

Naše podjetje ogrevanje z biomaso priporoča še zlasti vsem vam, ki imate v lasti gozd ali del njega. Z biomaso boste poskrbeli za okolju prijazno ogrevanje.

Ogrevanje na biomaso in ostali viri energije

Poleg lesnih materialov, ta način ogrevanja zajema tudi druge vire energije. V prvi vrsti so to les in lesni ostanki (lesna biomasa torej). Ravno zaradi pogostosti in predvsem obnovljivosti teh virov je ogrevanje prostorov na tak način nadvse ekonomično ter seveda okolju prijazno.

Kotli na biomaso

Za visoko učinkovitost so potrebne sodobne kurilne naprave. Kotli na biomaso so namreč sposobni ločiti razpad goriva z uplinjanjem (primarni del) in zgorevanje ogljika in drugih gorljivih plinov (sekundarni del), le-ti pa zahtevajo doseganje visokih temperatur in turbulence, za zadostno mešanje z zgorevalnim zrakom, da ne pride do prevelikih izpustov.
Nasprotno pa je pri gorenju fosilnih goriv tako kot pri uporabi zastarelih kurilnih naprav onesnaževanje okolja veliko večje. V našem podjetju se ponašamo s kvalitetnimi in sodobnimi pečmi oz. kotli na biomaso, ki omogočajo okolju prijazno ogrevanje hiše oz. stavbe ali sanitarne vode.

Scroll to Top