Adaptacije kopalnic

Pri adaptaciji kopalnice je najpomembneje, da pred pričetkom del v celoti načrtujemo postopek adaptacije.

Pomembno je, da predvidimo:

  • samo rušenja obstoječe kopalnice;
  • napeljavo nove vodovodne napeljave in odtokov glede na obstoječo infrastrukturo;
  • novo napeljavo gretja oziroma hlajenja prostora (po potrebi);
  • novo napeljavo elektroinštalacij in razsvetljave;
  • gradbeno-zidarska dela;
  • polaganje in fugiranja keramike, mozaika ali kamenja;
  • pleskarska dela.

Na koncu je na vrsti še fina montaža sanitarne keramike ter vseh ostalih elementov kopalnice. Sem spada tudi kompletno čiščenje kopalnice.

Pri dobro zasnovanem načrtu in usklajenosti različnih mojstrov bo adaptacija kopalnice potekala gladko ter brezhibno. Vsa dela so lahko zaključena v roku 14 dni oziroma skladno z dogovorom.

Scroll to Top